Home » Calendar » Sports » Boys JV & All Varsity Bball VS McCurdy

Boys JV & All Varsity Bball VS McCurdy

Saturday, February 23, 2019 - 4:00pm to 8:00pm

4p - Boys JV

5:30pm - Girls Varsity

7p - Boys Varsity

Location: 
Nina Otero Community School